วิธีสวม ยางยืดฝึกสปีด หรือ Leg Resistance Band

วิธีสวม Leg Resistance Band หรือ ยางยืดฝึกสปีด

ยางยืดฝึกสปีด สามารถช่วยเพิ่มความเข้มข้นในการฝึก ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ด้วยการสร้างแรงต้าน ให้กับกล้ามเนื้อที่เราต้องการ ให้มีการใช้งานมากขึ้น

ในการฝึกแบบ HIIT เพื่อเพิ่มสปีดที่เป็นการทำ 4 ท่าต่อเนื่อง จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาเป็นหลัก ทำให้ต้องสวมใส่ Leg Resistance Band ที่ต้นขา

สำหรับท่าในโปรแกรมการฝึกด้วยยางยืดฝึกสปีด แบบ HIIT มี 4 ท่าดังนี้

  • ท่าที่ 1 – Wall Sprints เป็นท่าวิ่งดันกำแพง
  • ท่าที่ 2 – Power Skip to Lunge เป็นท่ากระโดดแทงเข่าไปด้านหน้า
  • ท่าที่ 3 – Lateral Jumps เป็นท่ากระโดดไปด้านข้างสลับ ซ้าย-ขวา
  • ท่าที่ 4 – Knee Up & Outs เป็นท่ากระโดดยกเข่าขึ้นแบบตรงและแบะขาออก ทำสลับกัน

สามารถดูคลิปรายละเอียดการออกกำลังได้จากลิงค์นี้ 

ตำแหน่งการสวมใส่สามารถสวมได้หลายที่ ขึ้นกับกล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึก ซึ่งหากเราต้องการฝึกกล้ามเนื้อขาท่อนล่าง เราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งการสวมใส่ Leg Resistance Band ไปเป็นบริเวณข้อเท้า

หรือสามารถชมวีดีโอแนะนำการสวมใส่ Leg Resistance Band ที่บริเวณต้นขาได้จากคลิปด้านล่างนี้ได้เลย