นโยบายการรับประกันสินค้า

21stwist.com (“ร้าน”) ขอแจ้งนโยบายการรับประกันสินค้าเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์
สินค้าในร้านถูกคัดสรรมาอย่างดี เราจึงมั่นใจว่าและกล้ารับประกันสินค้าดังนี้

 • รับประกัน 12 เดือน กับสินค้าในกลุ่ม Resistance Tube ทุกชนิด, Power Training ทุกชนิด, Hip Band และ Resistance Loop ทุกชนิด (ยกเว้น Mini Loop Band)
 • รับประกัน 6 เดือน กับสินค้าในกลุ่ม Exercise Band ทุกชนิด และ Mini Loop Band

โดยเงื่อนไขการรับประกัน หากอยู่ในระหว่างระยะประกัน หากสินค้าชำรุด เนื่องจากการผลิต หรือจากการใช้งาน ทุกกรณี สามารถติดต่อร้านเพื่อทำการส่งอุปกรณ์ชิ้นที่ชำรุดให้ใหม่ และอาจจะสอบถามข้อมูลการชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไป

นโยบายการจัดส่ง

21stwist.com (“ร้าน”) ขอแจ้งนโยบายการจัดส่งเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

การจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาการจัดเตรียมสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งชำระเงิน
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) หรือระบบขนส่งอื่นเทียบเคียง
ระยะเวลาขนส่ง 1-3 วันทำการ หากไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนด สามารถติดต่อทางร้านค้าเพื่อช่วยติดตามสถานะการจัดส่ง
ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องระยะเวลาจัดเตรียนสินค้าและการขนส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

การคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก)
โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
 3. สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ
สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่
สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
หากท่านรับสินค้าไปเกิน 3 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

21stwist.com (“ร้าน”) ขอแจ้งนโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งไปเท่านั้น
และทางร้านทำการคืนเงินผ่านช่องทางเดิม ที่มีการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้า ตามนโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

21stwist.com (“ร้าน”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้
ร้าน จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ร้าน ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือจัดส่งสินค้าให้ผิด

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โอนผ่านช่องทาง Internet Banking, Mobile Banking, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากร้าน
 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากร้าน
  (โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า)
 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตและบัตร web shopping card ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากร้าน
  (โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า)

ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
ร้าน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า